Luftdruckwaffen - Kurzwaffen

  • Legends P08 cal. 4,5 mm (.177) BB

  • Walther P38 cal. 4,5 mm (.177) BB

  • Walther PPQ cal. 4,5 mm (.177) Diabolo

  • LEP – Revolver ME Single-Action Army cal. 5,5mm (.22)

Details zu